domov Podjetje povpraševanje
member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje

Lesna biomasa in ogrevanje

Lesni ostanki - bio masa

  • sekanci iglavcev in listavcev
  • skoblanci
  • žagovina
  • žamanje iglavcev in listavcev (obeljeno, neobeljeno)
  • lubje


Drva za kurjavo

  • dolžinska drva listavcev (bukev, gaber, hrast)
  • drva na paletah
  • klana drva premera 80-300 mm, dolžina do 2000 mm
  • vezana klana drva, dolžina meter
  • drva v rinfuzi
ar©tur